آرشیو اخبار - 01 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی شازند به عنوان صادرکننده نمونه ملی شناخته شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: این شرکت در بین حدود 40 مجتمع پتروشیمی فعال کشور به عنوان واحد صادرکننده نمونه ملی شناخته شد.
۱ آبان ۱۳۹۱ ۱۱:۳۸
صفحه ۱ از ۱۲