آرشیو اخبار - 14 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تدوین بانک اطلاعاتی جامع صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی

رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی از تدوین بانک جامع اطلاعاتی صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی ،موسوم به ایزومر، همزمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست خبر داد.
۱۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۷:۲۰
صفحه ۱ از ۶