آرشیو اخبار - 15 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توزیع عادلانه و تخصیص هوشمندانه مواد اولیه، نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروه حمایت از تولید در این مجموعه خبر داد و افزود: این کارگروه چالش های صنعت را دسته بندی کرده و برای تسهیل امور انجمن ها و تولید کنندگان با نگاه جامع نگر و دیدگاه بلند مدت نسبت به مسائل صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی راه حل هایی را ارائه خواهد داد.امیدواریم انجمن ها و تشکل های صنفی با بررسی و طرح مشکلات حوزه خود این کارگروه را در انجام وظایف خود یاری نمایند.
۱۵ آبان ۱۳۹۱ ۱۷:۴۷
صفحه ۱ از ۲