آرشیو اخبار - 23 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تحلیلی عرضه و تقاضای بورس در هفته منتهی به 19 آبان 1391

به گزارش گروه اقتصاد تحلیل پتروناب؛ در هفته منتهی به 19 آبان ماه در بازار بورس 72 قلم کالا معامله گردید. با بررسی تقاضا و عرضه و تحلیل بازار ذکر موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:
۲۳ آبان ۱۳۹۱ ۱۲:۲۶
صفحه ۱ از ۵