آرشیو اخبار - 28 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

موج شکن فاز 2 عسلویه آماده بهره برداری شد

طرح "احداث موج شکن فاز 2 پتروشیمی" از جمله طرح های مهر ماندگار در مجموعه صنایع پتروشیمی کشور است.
۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۵:۲۷