آرشیو اخبار - 08 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صنعت پتروشیمی ایران در تولید غشا به خودکفایی کامل رسید

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید غشا از سوی متخصصان ایرانی به طور کامل بومی سازی شده است و به زودی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.
۸ آبان ۱۳۹۱ ۱۴:۳۶
صفحه ۱ از ۱۵