آرشیو اخبار - 09 آبان 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

خریداران واقعی با شرایط آسانتر در بورس کالا حضور می یابند / اولویت پتروشیمی تامین بازار داخلی است

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ابلاغ آیین نامه کنترل بازار محصولات پتروشیمی به منظور تسهیل خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالا و از بین بردن سفته بازی خبر داد.
۹ آبان ۱۳۹۱ ۱۶:۲۰
صفحه ۱ از ۳