آرشیو اخبار - 12 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

وزیر نفت بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی دعوت کرد

وزیر نفت بخش خصوصی کشور را دعوت به سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی کرد و گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی، منبع مناسب و جذابی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
۱۲ آذر ۱۳۹۱ ۲۲:۲۰
صفحه ۱ از ۳