آرشیو اخبار - 19 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش بازدیدکنندگان خارجی نقطه قوت ایران پلاست هشتم

مدیر نمایشگاه ایران پلاست گفت: در نمایشگاه هشتم توانستیم تعداد بازدید کنندگان خارجی را افزایش دهیم که منجر به افزایش خرید محصولات تولید داخل شد.
۱۹ آذر ۱۳۹۱ ۱۴:۱۸
صفحه ۱ از ۴