آرشیو اخبار - 20 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

4 طرح بزرگ پتروشیمی آماده بهره برداری کامل شد

تمام طرح های مهر ماندگار پتروشیمی طبق برنامه زمان بندی شده با شتاب مناسب در حال اجراست و 4 طرح در آستانه بهره برداری نهایی قرار دارد.
۲۰ آذر ۱۳۹۱ ۱۳:۳۲
صفحه ۱ از ۳