آرشیو اخبار - 21 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

چابهار قطب سوم توسعه صنعت پتروشیمی کشور

نشست بررسی و انتخاب منطقه چابهار به عنوان قطب سوم توسعه پتروشیمی با حضور پیکسوتان صنعت پتروشیمی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
۲۱ آذر ۱۳۹۱ ۱۴:۴۷
صفحه ۱ از ۲