آرشیو اخبار - 28 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتقال اتیلن در طولانی ترین خط لوله پتروشیمی جهان آغاز شد

همگام با بهره برداری از فاز اول خط لوله اتیلن غرب تزریق اتیلن به این خط لوله آغاز شده است.
۲۸ آذر ۱۳۹۱ ۰۹:۱۳
صفحه ۱ از ۲