آرشیو اخبار - 06 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمع بسیجیان پتروشیمی

نشست فرماندهان و اعضای بسیج شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
۶ آذر ۱۳۹۱ ۱۲:۴۹
صفحه ۱ از ۲