آرشیو اخبار - 07 آذر 1391

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و پرهیز از خام‌فروشی

رئیس دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی، توسعه صنایع تکمیلی نفت به ویژه پتروشیمی را یکی از بارزترین مصداق‌های پرهیز از خام‌فروشی دانست.
۷ آذر ۱۳۹۱ ۱۶:۲۴
صفحه ۱ از ۶