آرشیو اخبار - 11 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صنعت پتروشیمی ظرفیت زیادی در حماسه آفرینی دارد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت ارزش آفرین پتروشیمی ظرفیت بسیار بالایی در حماسه آفرینی دارد.
۱۱ فروردین ۱۳۹۲ ۱۴:۳۷
صفحه ۱ از ۳