آرشیو اخبار - 17 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری دومین مسابقه استانی دو جاده ای در عسلویه به همت پتروشیمی آریاساسول

شرکت پتروشیمی آریاساسول مسابقه دو جاده ای 10 کیلومتر را با هدف نشاط ورزشی و فرهنگی در پایتخت انرژی ایران برگزار می کند.
۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ۱۲:۰۶