آرشیو اخبار - 20 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

جزئیات دوئل جدید پتروشیمی ایران و عربستان/ کدام کشور شاگرد اول خاورمیانه می‌شود؟

رقابت ایران و عربستان پس از بازار نفت و اوپک به صنعت پتروشیمی هم سرایت کرده است و ایران در سایه کمبود شدید گاز عربستان به پشتوانه ذخایر گاز پارس‌جنوبی می‌خواهد به بزرگترین تولیدکننده پتروشیمی خاورمیانه تبدیل شود.
۲۰ فروردین ۱۳۹۲ ۱۱:۰۳