آرشیو اخبار - 21 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سخنگوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی: مجتمع های پتروشیمی عسلویه در حال فعالیت هستند

سخنگوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تمام تاسیسات و مجتمع های پتروشیمی مستقر در عسلویه پس از زلزله روز گذشته بوشهر، سالم بوده و در حال فعالیت هستند.
۲۱ فروردین ۱۳۹۲ ۱۱:۰۵
صفحه ۱ از ۳