آرشیو اخبار - 22 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق زلزله زده استان بوشهر

نمایندگان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سفر به استان بوشهر، در مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتی حضور یافتند و از این مناطق بازدید کردند.
۲۲ فروردین ۱۳۹۲ ۱۳:۰۶