آرشیو اخبار - 24 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

2 / 11 میلیارد دلار صادرات ، 41 میلیون تن تولید محصول

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صادرات 8 / 15 میلیون تنی انواع محصولات پتروشیمی در سال 91 خبر داد.
۲۴ فروردین ۱۳۹۲ ۱۵:۱۰