آرشیو اخبار - 26 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حمایت از ساخت داخل هدف استراتژیک صنعت پتروشیمی

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری روز شنبه (٢٤ فروردین ) به مناسبت هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز ،پالایش و پتروشیمی گفت : از تمام سازندگان داخلی حمایت می کنیم اما کیفیت، سرعت و قیمت در ساخت توسط سازندگان ایرانی باید بیش از پیش مور توجه قرار گیرد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۵:۴۶
صفحه ۱ از ۲