آرشیو اخبار - 30 فروردین 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سهم صنعت پتروشیمی از طرح های مهر ماندگار / 31 طرح با ظرفیت 13 میلیون تن

عاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر خلق حماسه اقتصادی صنعت نفت در سال ٩٢ گفت: هشت طرح مهر ماندگار پتروشیمی تولیدی و آماده افتتاح رسمی شده است.
۳۰ فروردین ۱۳۹۲ ۱۵:۱۸
صفحه ۱ از ۶