آرشیو اخبار - 24 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش بیش از دو برابری صادرات پتروشیمی تبریز در 9 ماه سال 1392

میزان صادرات پتروشیمی تبریز در 9 ماه گذشته به بیش از 40 هزارتن به ارزش 1574 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 106 درصد و از لحاظ ارزش ریالی 270 درصد افزایش نشان می دهد.
۲۴ دی ۱۳۹۲ ۱۰:۵۸