آرشیو اخبار - 30 دی 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آلودگی هوا ربطی به بنزین تولیدی پتروشیمی ها ندارد

عضو هئیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بنزین تولیدی در مجتمع های پتروشیمی مطابق با بالاترین استانداردهای ملی و بین المللی است و آلودگی هوا ربطی به بنزین تولیدی پتروشیمی ها ندارد.
۳۰ دی ۱۳۹۲ ۱۳:۵۱
صفحه ۱ از ۱۱