آرشیو اخبار - 21 بهمن 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سمینار آموزشی" پربارسازی روابط زناشویی زوجین " برگزار شد

سمینار آموزشی با موضوع ((پربارسازی روابط زناشویی زوجین)) با حضور استاد خانم مومنی مشاور و روانشناس امور خانواده ، توسط مرکز مشاوره وآموزش خانواده برگزار شد .
۲۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۱