آرشیو اخبار - 27 بهمن 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برنامه ریزی برای 74 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پتروشیمی / نقش تجهیزات دوار در این صنعت: 15 تا 25 درصد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تکمیل 60 طرح باقی مانده از برنامه های گذشته و احداث 36 طرح جدید با تکیه به منابع بخش خصوصی وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه یک شرکت توسعه ای است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۶:۲۴