آرشیو اخبار - 07 بهمن 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بهشتیان مدیرعامل پتروشیمی جم شد

در جلسه هیئت مدیره پتروشیمی جم مهندس سید علی بهشتیان بعنوان مدیرعامل پتروشیمی جم انتخاب شد.
۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۳:۳۶
صفحه ۱ از ۳