آرشیو اخبار - 12 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 110 درصدی صادرات پتروشیمی تبریز در 11 ماه سال 1392

صادرات فرآورده های پلیمری پتروشیمی تبریز در 11 ماه گذشته با 110 درصد افزایش نسبت مدت مشابه به سال قبل به 52 هزارتن به ارزش 2070 میلیارد ریال رسید که از نظر ارزش ریالی نسبت به سال گذشته 218 درصد افزایش نشان می دهد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۵۶
صفحه ۱ از ۳