آرشیو اخبار - 18 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اولین دیدار فرماندار ماهشهر با مدیران پتروشیمی

فرماندار ماهشهر پتروشیمی را منبع قوت قلب مردم شهرستان ماهشهر دانست و افزود: تاکنون خدمات خوبی از سوی پتروشیمی ارائه شده است.
۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۰۳