آرشیو اخبار - 03 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی مروارید میزبان ائمه جماعات شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس

دومین نشست هم اندیشی کمیته فرهنگی تبلیغی ائمه جماعات شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس به میزبانی شرکت پتروشیمی مروارید در روز دوشنبه 28 دی ماه امسال برگزار گردید.
۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۹:۱۷
صفحه ۱ از ۴