آرشیو اخبار - 04 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی اروند از هشتمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران گواهینامه گرفت

شرکت پتروشیمی اروند موفق به دریافت گواهینامه تعهد سطح 2 از هشتمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران شد.
۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۴:۳۹
صفحه ۱ از ۱۳