آرشیو اخبار - 08 اسفند 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فعالیت نیروگاه های دارای بهره وری کمتر از 25 درصد متوقف شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به وزارت نیرو توصیه کرد برای صرفه جویی در مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا فعالیت نیروگاه های برق با راندمان زیر 25 درصد را متوقف کند
۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰:۳۰