آرشیو اخبار - 14 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مراسم گرامیداشت روز معلم و تجلیل از تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت

در این مراسم از پرسنل مراکز آموزشی شهرکهای پردیس و ولی عصر(عج) تقدیر شد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۶:۱۳
صفحه ۱ از ۵