آرشیو اخبار - 16 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بیات خبر داد: پیشرفت 99 درصدی بخش مهندسی مجتمع پتروشیمی مهاباد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی پس از بازدید از طرح مهر ماندگار پتروشیمی مهاباد از پیشرفت 99 درصدی بخش مهندسی این مجتمع پتروشیمی خبر داد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۲۵
صفحه ۱ از ۴