آرشیو اخبار - 17 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حضور شرکت پتروشیمی جم در سطح سازمانهای پیشرو در چشم انداز 1404

مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه ملی بهر ه وری 1404 در مورخ 9 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۵۱
صفحه ۱ از ۳