آرشیو اخبار - 18 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همایش بین المللی پتروشیمی گامی موثر در توسعه ارتباطات بین المللی صنایع پتروشیمی

«صنعت پتروشیمی به ارتباط موثر و هدفمندتری با بخش صنایع پایین دستی نیاز دارد و رویکرد آن نباید به حل مسایل و مشکلات از طریق تعامل با حوزه های بالادستی صنعت معطوف باشد، در غیر این صورت ساختار زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی از انسجام لازم برخوردار نخواهد بود.»
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۵:۲۱