آرشیو اخبار - 02 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع پتروشیمی شیمی تکس آریا به بهره برداری رسمی رسید

مجتمع پتروشیمی شیمی تکس آریا با هدف تولید محصول استراتژیک MEK با ظرفیت سالانه ٥ هزار تن با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت به طور رسمی در ماهشهر افتتاح شد.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۳:۴۶
صفحه ۱ از ۴