آرشیو اخبار - 21 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نائب قهرمانی پتروشیمی مبین در مسابقات کشتی روز کارگر

پتروشیمی مبین با کسب یک مدال طلا( احسان ابراهیمی ) و یک نقره(احمد احمدی) و یک برنز (اسحاق بحرانی نژاد)نائب قهرمان مسابقات کشتی کارگران منطقه عسلویه شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۴:۳۶
صفحه ۱ از ۴