آرشیو اخبار - 22 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تهران میزبان نشست صنعت پتروشیمی کشورهای عضو D-8

همزمان با برگزاری دهمین همایش بین المللی پتروشیمی ایران 10th IPF، نشست صنعت پتروشیمی گروه D-8 که شامل هشت کشور در حال توسعه اسلامی است، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران برگزار خواهد شد.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۱:۳۳