آرشیو اخبار - 23 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری 7 کارگاه تخصصی در حاشیه IPF دهم

در حاشیه دهمین همایش بین المللی پتروشیمی در ایران 7 کارگاه تخصصی ویژه برگزار می شود.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۴:۵۴
صفحه ۱ از ۶