آرشیو اخبار - 29 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری مراسم روز کارگر در شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر

مراسم روز کارگر به همت شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر برگزار شد.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۳:۱۵
صفحه ۱ از ۵