آرشیو اخبار - 30 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کسب مقام سوم توسط تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در چهاردهمین دوره رقابت های بسکتبال غرب آسیا

تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام با کسب مقام سوم ، چهاردهمین دوره رقابت های بسکتبال غرب آسیا را به پایان رساند .
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۰۹:۲۴