آرشیو اخبار - 08 اردیبهشت 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

واحد هیدروژناسیون پتروشیمی تبریز با حضور وزیر نفت افتتاح شد

پروژه هیدروژناسیون برش های چهار کربنه و پنج کربنه غیر اشباع پتروشیمی تبریز امروز همرمان با چهارمین سفر استانی دولت به اذربایجان شرقی و با حضور وزیر نفت به طور رسمی افتتاح شد.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۸:۳۱
صفحه ۱ از ۲