آرشیو اخبار - 12 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حذف ایران بازار سیاه ایجاد می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با تاکید بر اینکه حذف ایران از بازار جهانی پتروشیمی قیمت‌ها را متلاطم و بازار سیاه ایجاد می‌کند، گفت: برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است و ممکن است در آینده از این انرژی در تولید برق و بخار پتروشیمی‌ استفاده کنیم.
۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳