آرشیو اخبار - 22 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارکنان صنعت نفت نقش تاریخی خود را در انتخابات هر چه پرشورتر ایفا کنند

وزیر نفت در پیامی به مناسبت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر سراسر کشور، عموم کارکنان صنعت نفت را به حضور در شعب اخذ رای و خلق حماسه سیاسی دعوت کرد.
۲۲ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۵۵
صفحه ۱ از ۲