آرشیو اخبار - 23 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاهش 25 درصدی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت : بهینه سازی مصرف انرژی راهبرد اولویت دار صنعت پتروشیمی کشور است.
۲۳ خرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۲۴
صفحه ۱ از ۶