آرشیو اخبار - 27 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

حضور گرم و پر شور کارکنان شرکت پتروشیمی جم در انتخابات 92

کارکنان شرکت پتروشیمی جم روز جمعه 24 خرداد 1392 در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ۱۰:۳۲
صفحه ۱ از ۲