آرشیو اخبار - 28 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فرهنگ شهادت، الگوی همیشگی جوانان هر نسل در دفاع از ولایت

مسئول ستاد راهیان نور کشور در اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری صنایع پتروشیمی ماهشهر: عملکرد شهیدان در دفاع مقدس بهترین الگو برای جوانان در دفاع از ولایت است.
۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ۱۵:۴۴