آرشیو اخبار - 03 خرداد 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پتروشیمی ایلام

در بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دو فاز مجتمع پتروشیمی ایلام جلسه ای با حضور مهندس بیات و دکتر شوهانی و مدیران مجتمع در محل شرکت برگزار شد و گزارشی از پیشرفت طرح توسط مهندس کمری مدیرعامل شرکت ارایه گردید.
۳ خرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۲۶