آرشیو اخبار - 11 تیر 1392

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

معاون اول رئیس جمهور خبر داد : 69 طرح پتروشیمی با ظرفیت 61 میلیون تن در دستور کار دولت

معاون اول رئیس جمهور گفت: در صورتی که زنجیره ارزش پتروشیمی در ایران تکمیل شود تا افق چشم انداز 20 ساله حدود 25 درصد جمعیت فعال ایران در صنایع پتروشیمی و واحدهای تکمیلی مشغول به کار خواهند شد.
۱۱ تیر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۲
صفحه ۱ از ۴